Kategórie a značky. Ako ich používať?

Mnoho ľudí má problém s tým, ako správne používať kategórie a značky vo wordpresse. V tomto článku ukážem ako na to.

Taxonómie

Kategórie a značky sa súhrnne vo WordPresse označujú názvom „taxonomies“. Môžeme sa stretnúť aj s pojmom „terms“, s týmto pojmom vlastne narába aj WordPress jadro a databáza (tabuľka wp_terms, wp_term_meta a pod.). 

Taxonómie môžu byť buď hierarchické, alebo nehierarchické. Hierarchické sú kategórie. Môžeme si ich pod seba podradzovať, môžeme jednu z kategórií určiť ako nadradenú nad inými a toto môžeme robiť prakticky do nekonečnej úrovne. V praxi sa stretávam väčšinou s trojlevelovou úrovňou, maximálne štvor. 

Naproti tomu značky (inak sa im hovorí aj „tagy“) nie sú hierarchické, čiže stoja len vedľa seba a nedajú sa nijakým spôsobom nadradzovať a podradzovať. 

Význam taxonómií

Možno by sme sa mohli zamyslieť, že aký význam vlastne má použitie taxonómií? No v prvom rade, by taxonómie mali triediť príspevky podľa vopred stanovenej logiky. Združovať ich do jedného na základe nejakej vlastnosti. Túto abstraktnú definíciu si hneď vysvetlíme na príklade:

 • Nadradená kategória Správy
  • Obsahuje podradenú kategóriu Domáce
  • A ďalšiu podradenú kategóriu Zahraničné
  • A ďalšiu podradenú kategóriu Šport
  • A ďalšiu Ekonomika a trh

Toto je dvojlevelová hierarchia. Podkategória Domáce však môže obsahovať aj ďalšie podkategórie, ešte raz rovnaký a upravený príklad

 • Nadradená kategória Správy
  • Obsahuje podradenú kategóriu Domáce
   • Kategória Domáce obsahuje podradenú kategóriu Západné Slovensko
   • A podkategŕoiu Stredné Slovensko
   • A podkategóriu Východné Slovensko
  • A ďalšiu podradenú kategóriu Zahraničné
  • A ďalšiu podradenú kategóriu Šport
  • A ďalšiu Ekonomika a trh

Ďalej by sme mohli pokračovať napr. členením na okresy (to už by bola štvorlevelová hierarchia). 

Význam kategórií je teda v tom, že slúžia ako určitý filter a združujú nám príspevky dokopy, napríklad podľa témy. 

Značky

Značky slúžia podobne, ako kategórie, na označenie príspevkov a združujú ich podľa sekundárnej logiky, alebo sekundárnych príznakov. Asi najlepšie je toto vysvetliť na e-shope.

Ako ich používať?

Majme eshop. Napríklad kozmetika.sk. V tomto eshope predávame rozličné produkty, ale všetky sa viac-menej týkajú kozmetiky, starostlivosti o telo, krásy a pod. 

Je teda nezmysel zakladať hlavnú kategóriu „Kozmetika“. E-shop ako taký môžeme považovať za hlavnú kategóriu. Kliknutím na podstránku obchodu vlastne dostaneme od WordPressu všetky produkty, ktoré sú zverejnené, čiže celú „Kozmetiku“. 

Pre zjednodušené vyhľadávanie produktov koncovými zákazníkmi si produkty rozkategorizujeme do logických kategórií

 • Starostlivosť o vlasy
 • Starostlivosť o pokožku
 • Starostlivosť o zdravie
 • Starostlivosť o nechty
 • Intímna starostlivosť

Toto budú základné kategórie. Následne ich môžeme ešte viac rozkategorizovať:

 • Starostlivosť o vlasy
  • Šampóny
  • Kondicionéry
  • Vlasové masky
  • Farby na vlasy
  • Laky na vlasy
 • Starostlivosť o pokožku
  • Telové mlieka
  • Pleťové masky
  • Krémy na ruky
  • Opaľovacie krémy
 • Starostlivosť o zdravie
  • Vitamíny
  • Doplnky výživy
  • Minerály
  • Bylinky a čaje
 • Starostlivosť o nechty
  • Laky na nechty
  • Géllak
  • Manikúrové sety
  • Pilníky a pomôcky
 • Intímna starostlivosť
  • Tampóny a vložky
  • Menštruačné nohavičky
  • Sexuálne pomôcky

Toto členenie už koncového užívateľa dokáže lepšie nasmerovať na produkty, ktoré hľadá. Kategorizovať to môžeme ešte do nižšej úrovne a napr. Šampóny na vlasy rozdeliť do kategórií pre ženy, pre mužov, pre deti a pre psy.

A čo značky?

Vyššie uvedené členenie na základe kategórií nám zabezpečuje primárnu logiku triedenia. Značky použijeme na sekundárne triedenie.

Napríklad môžeme produkty triediť podľa typu výrobku, napr. krém, prášok, sypká zmes, kvapalina. V takom prípade by sme napr. všetky produkty, ktoré sú v krémovom stave združili pod značku „krém“ a to bezohľadu na kategóriu. Pri zobrazení produktov v značke „Krém“ by sme dostávali vlasové gély, krémy na ruky, telové mlieka, opaľovacie krémy, aj lubrikačné gély. Lebo všetky tieto výrobky sú typovo krémy. 

Alebo ďalšie, veľmi obľúbené členenie prostredníctvom výrobcu. Vybrali by sme si napr. Garnier a zobrazili by sa nám všetky Garnier produkty, bezohľadu na kategóriu. Čiže mali by sme zlúčené produkty na vlasy, na pokožku, na nechty, aj intímne produkty, ale len tie, ktoré sú značky Garnier. 

Mimo e-shopu môžeme značky použiť na triedenie podľa konkrétneho zamerania. Napríklad na mojom projekte WPGEEK združujem pod značky tie články, v ktorých sa náhodou hovorí o Woocommerce, alebo o ACF (advanced custom fields). Napríklad tieto články sa potom týkajú výlučne len woocommerce: https://wpgeek.sk/tag/woocommerce/

Takže na záver?

Príspevky, ktoré spolu súvisia na základe témy by mali byť primárnou logikou triedenia radené v kategóriách. 

Na základe iného triedenia, potom príspevky radíme pomocou značiek. 

Pozrite aj

50 odtieňov odžubu

Dobre bráško. Už ma to nebaví. Aby si vedel, ako sa vyhnúť podvodom, musíš najprv vedieť, ako sa veci majú a ako fungujú. Potom nenaletíš…

E-mail v mobile

Ako tie mailové servery vlastne fungujú a ako dostať e-maily do telefónu?