Ako zobraziť stav skladu hneď vo výbere variabilných produktov?

Woocommerce a variabilné produkty. Často využívaná funkcionalita. Čo je ale dosť obmedzujúce a otravné, je to, že skladové zásoby sa nezobrazujú hneď, ale až po navolení konkrétneho variantu. Vtedy pod výberovým boxom vyskočí informácia, či produkt je, alebo nie je na sklade. V tomto článku si ukážeme krátky kód, ktorý treba vložiť do functions.php súboru aktívnej témy, aby sa táto funkcionalita aktivovala aj pre Váš e-shop. 

Tento kód som našiel v rámci googlenia a použil som ho pre e-shop www.runfun.sk

Moja úprava spočívala v preložení slov „Skladom“ a „Nie je na sklade“. Tiež som dorobil funkcionalitu, ktorá položky, ktoré nie sú skladom, zablokuje, aby sa nedali vybrať. Tento kód si môžete smelo skopírovať a použiť. 

				
					
// Utility function to get the price or the stock status of a variation from it's attribute value
function get_variation_price_stock_string( $product, $name, $term_slug ){
  foreach ( $product->get_available_variations() as $variation ){
    if($variation['attributes'][$name] == $term_slug ){
      $stock_status = $variation['is_in_stock'] == 1 ? __('Skladom') : __('Nie je na sklade');
      $result['text'] = ' - '.strip_tags( $variation['price_html'] ) . $stock_status;
      $result['stock_bool'] = $variation['is_in_stock'];
      return $result;
    }
  }
}
// Add the price and stock status to the dropdown options items.
add_filter( 'woocommerce_dropdown_variation_attribute_options_html', 'show_stock_status_in_dropdown', 10, 2);
function show_stock_status_in_dropdown( $html, $args ) {
  // Only if there is a unique variation attribute (one dropdown)
  if( sizeof($args['product']->get_variation_attributes()) == 1 ) :
  $options        = $args['options'];
  $product        = $args['product'];
  $attribute       = $args['attribute'];
  $name         = $args['name'] ? $args['name'] : 'attribute_' . sanitize_title( $attribute );
  $id          = $args['id'] ? $args['id'] : sanitize_title( $attribute );
  $class         = $args['class'];
  $show_option_none   = $args['show_option_none'] ? true : false;
  $show_option_none_text = $args['show_option_none'] ? $args['show_option_none'] : __( 'Choose an option', 'woocommerce' );
  if ( empty( $options ) && ! empty( $product ) && ! empty( $attribute ) ) {
    $attributes = $product->get_variation_attributes();
    $options  = $attributes[ $attribute ];
  }
  $html = '<select id="' . esc_attr( $id ) . '" name="' . esc_attr( $name ) . '" data-attribute_name="attribute_' . esc_attr( sanitize_title( $attribute ) ) . '" data-show_option_none="' . ( $show_option_none ? 'yes' : 'no' ) . '">';
  $html .= '<option value="">' . esc_html( $show_option_none_text ) . '</option>';
  if ( ! empty( $options ) ) {
    if ( $product && taxonomy_exists( $attribute ) ) { 
      $terms = wc_get_product_terms( $product->get_id(), $attribute, array( 'fields' => 'all' ) );
      foreach ( $terms as $term ) {
        if ( in_array( $term->slug, $options ) ) {
          // Get the price and stock status
          $price_stock_html = get_variation_price_stock_string( $product, $name, $term->slug )['text'];
          $is_in_stock = get_variation_price_stock_string( $product, $name, $term->slug )['stock_bool'];
          //var_dump($is_in_stock);
          if($is_in_stock) 
            $disabled_item = "";
          else
            $disabled_item = "disabled";
          // Insert the price and stock status
          $html .= '<option '.$disabled_item.' value="' . esc_attr( $term->slug ) . '" ' . selected( sanitize_title( $args['selected'] ), $term->slug, false ) .'>' . esc_html( apply_filters( 'woocommerce_variation_option_name', $term->name ) . $price_stock_html ) . '</option>';
        }
      }
    } else {
      foreach ( $options as $option ) {
        $selected = sanitize_title( $args['selected'] ) === $args['selected'] ? selected( $args['selected'], sanitize_title( $option ), false ) : selected( $args['selected'], $option, false );
        // Get the price and stock status
        $price_stock_html = get_variation_price_stock_string( $product, $name, $term->slug )['text'];
          $is_in_stock = get_variation_price_stock_string( $product, $name, $term->slug )['stock_bool'];
          //var_dump($is_in_stock);
          if($is_in_stock) 
            $disabled_item = "";
          else
            $disabled_item = "disabled";
        // Insert the price and stock status
        $html .= '<option '.$disabled_item.' value="' . esc_attr( $option ) . '" ' . $selected . '>' . esc_html( apply_filters( 'woocommerce_variation_option_name', $option ) . $price_stock_html ) . '</option>';
      }
    }
  }
  $html .= '</select>';
  endif;
  return $html;
}
				
			

Popis kódu

V zásade je pre nás dôležité toto:

Na riadku č. 2 je definovaná funkcia. V rámci nej prechádzame všetky varianty aktuálne zobrazeného produktu a skúmame, či daný variant je, alebo nie je skladom. Ternárny if na riadku 5 priradí hodnotu „Skladom“ ak produkt je skladom, alebo „Nie je na sklade“, ak produkt nie je na sklade. Tieto reťazce sa potom budú zobrazovať v rámci výberového boxu. Môžete si ich samozrejme prepísať, je ale nutné, aby ste pri tom nezmazali apostrofy, zátvorky, či iné znaky. To by spôsobilo syntax error a nefunkčnosť stránky. 

Na riadku č. 14 definujeme nový filter, ktorým vlastne prepíšeme existujúcu základnú funkcionalitu woocommerce výberového boxu a nahradíme našou novou funkciou. Tu si vybudujeme vlastný selectbox. Budovanie začína na riadku č. 33. Následne pomocou foreachu na riadku 40 skúmame pre každú položku <option>, či daný variant je, alebo nie je skladom. Ak nie je skladom, navyše pridáme pre <option> ešte atribút disabled, ktorý spôsobí, že daná možnosť sa v selectboxe nebude dať vybrať. Samotné budovanie html kódu jednotlivých <option> máme na riadku č. 51. Ak variant nie je skladom, vpíše sa to za názov variantu a navyše sa pridá atribút disabled. V opačnom prípade sa vypíše „Skladom“ a atribút disabled sa nepridá, teda daná položka sa bude dať štandardne vybrať. 

Na riadku 74 vrátime celý vybudovaný html kód celého selectboxu. A výsledok? Ten vlastne vidíte celkom na vrchu tohto článku 🙂 

Pozrite aj

50 odtieňov odžubu

Dobre bráško. Už ma to nebaví. Aby si vedel, ako sa vyhnúť podvodom, musíš najprv vedieť, ako sa veci majú a ako fungujú. Potom nenaletíš…

E-mail v mobile

Ako tie mailové servery vlastne fungujú a ako dostať e-maily do telefónu?