Eko VPS

Zložitejšia webová stránka pre technické služby Bratislava. Stránka obsahuje niekoľko funkcionalít na mieru a premakané poviné zverejňovanie.