Ave Prosperita

Zložitejšia webová stránka, s rozličným obsahom, vlastnými typmi príspevkov a doplnkovými poliami.

Okrem klasických blogových článkov je na stránke aj manažér udalosti a aj vlastné príspevky z projektu školskej a rovesníckej mediácie.