Finally, the most difficult e-shop in my life was sucesfully fired! Now it works and accepts the orders. That was a redesign of old e-shop, based on VirtueMart + Joomla platform. I need to do export/import of all data, including users, products and orders.

A je to tu! Najzložitejší e-shop môjho doterajšieho života bol úspešne spustený a je v plnej prevádzke a funkčný, dokonca už prijal aj niekoľko objednávok. Išlo o redesign starého e-shopu na platforme VirtueMart + Joomla. Pri práci som musel vykonať úplný export a import dát – užívateľov, produktov, objednávok, s čím mi pomohla externá firma.