WordPress website, with Swift builder and ca 1000 lines of custom CSS code

WordPress webová stránka, s použitím Swift buildera a cca 1000 riadkami vlastného CSS.