Qel is good-known company, which works around electronic systems or electro building, for example bio-power plants. Quality company should have a quality website. The cooperation with WAME was well again, so we have created this site.

QEL je známa firma, ktorá sa venuje rozličným elektronickým zariadeniam a riadiacim systémom, či výstavbe rozličných elektro stavieb, napríklad aj bioplynových elektrárni.
No a známa kvalitná firma musí mať aj kvalitnú stránku. V spolupráci s firmou WAME sme im teda jednu vytvorili.