At last, the project I was really enjoyed. I am a big lover of nature, forests, trees, needles and moss. I was asked to finish unfinished website by Pure Slovakia community. When I analysed the current status, I have decided to create new website from scratch. Reportedly they have collaborated with two coders, however no one of them wanted to finish the job. I really don’t understand. The website about forest, where are trees and forest animals, it is the joy! I was enthusiastically working on this page, and I thought, it is very nice. That was a very pleasure collaboration, even I am sad, that the job is over.

Project based on Elementor PRO + WordPress, as usual. After the precise page optimalization I broked my previous record:

Konečne projekt, v ktorom som sa naozaj vyžil. Ako milovník prírody (skrachovaný biológ), lesov, stromov, ihličia i machu, som bol oslovený týmto občianskym združením za účelom dokončenia stránky. Keď som zanalyzoval aktuálny stav, rozhodol som sa začať odznova. Vraj oslovili dvoch kóderov, ktorí sa ale nejako nemali k dokončeniu. Tomu nerozumiem. Stránka o lese, kde sa stále mihajú nejaké stromy a lesné tvory, veď to je radosť! Naplno som sa pustil do tejto stránky a myslím, že sa maximálne podarila. Veľmi príjemná spolupráca, dokonca mi je až ľúto, že už skončila.

Projekt tvorený ako vždy Elementorom PRO a WordPressom. Po kvalitnej optimalizácií webstránky som pokoril svoj predošlý rekord: