Pleasure and gentle design for the e-shop with a nails accessories. Old design was replaced by new one, based on Elementor PRO as usual. I think this piece is awesome.

Prívetivý a jemný dizajn pre e-shop s nechtárskym tovarom. Pôvodný dizajn na WP Bakery bol nahradený novým dizajnom s použitím Elementora PRO. Myslím, že toto dielo sa super podarilo.