Redesign of the B2B e-shop for products of Mon-platin, what is a set of hair cosmetics, and relative products. E-shop is splitted to two main parts (for professionals and for wholesale) and contains a lot of custom functionality.

Redesign B2B e-shopu pre výrobky Mon-platin, čo je vlastne sada rozličných vlasových prípravkov a inej kozmetiky. E-shop je rozdelený na dve hlavné časti (pre profesionálov a pre veľkoobchod) a obsahuje kvantum funkcionality na mieru.