Slovakia supervision

Typická prezentačná webová stránka pre spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti stavebníctva a ponúka služby stavebného dozoru, stavbyvedúceho, koordinátora bezpečnosti a inžinierske služby.