Sál který neexistuje

One-page webová stránka občianskej iniciatívy pre známych v Českej republike.