Finančná gramotnosť

Tretí a zatiaľ posledný projekt pre OVB Charity & CSR, n.o. Tento projekt bol najzložitejší zo všetkých troch, a to z dôvodu, že práca zahŕňala aj početné exporty a importy hotových dát. Moja snaha však bola korunovaná rýchlosťou a ohodnotením Google Pagespeed insights: