Elektrikár PP

Môj predošlý projekt natoľko oslovil klientovho bratranca, že si u mňa objednal podobný one-page prezentačný web. A tak vznikol podobný projekt, ale zameraný na elektroinštalácie.