Albereh

Novoročný projekt, v ktorom šlo najmä o redizajn existujúcej webovej stránky, ktorý bol nedostatočný, aj keď základ mal dobrý. Tiež bola doplnená podstránka o neziskovej organizácií so všetkými náležitosťami, ktoré boli potrebné.