With mates from WAME s.r.o. we have created this charming website for the client. The special form is a part of website, where user can choose his place and a service and he is pointed to the reservation module. If there is no such service in the selected place, the user is pointed to the closest place, where the choosen service is available.

S kamarátmi s WAME s.r.o. sme vytvorili túto pohľadnú webovú stránku pre klienta. Súčasťou webovej stránky je premakaný formulár, kde si užívateľ vyberie miesto a službu a je odkázaný na rezervačný systém. Ak v danom mieste daná služba nie je dostupná, užívateľ je vyzvaný, aby sa rezervoval v najbližšom mieste, kde sa daná služba vykonáva.