The next e-shop, but this time only redesign was my quest. It’s a CBD shop with really many products.

Ďalší e-shopík, tentokrát som ale riešil len redesign existujúceho e-shopu, nakoľko funkcionalita už bola vytvorená. Ide o CBD e-shop s celkom širokým sortimentom.