GMC Bárka

Webová stránka pre gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli. Realizované v spolupráci s WAME s.r.o.

Podobné projekty

Eva Fabianová

Pekná prezentačná webová stránka pre koučku Mgr. Evu Fabianovú.

Verman

Webová prezentácia pre firmu, ktorá sa zaoberá stavbou, s použitím stavebného systému SE-SIP.

Eko VPS

Zložitejšia webová stránka pre technické služby Bratislava. Stránka obsahuje niekoľko funkcionalít na mieru a premakané poviné zverejňovanie.