Information website for the parish in Opatovská Nová Ves. Based on WordPress + Elementor. This site is instead of old website, which was infected by malware, ugly and wrong.

Informačná webová stránka pre farnosť Opatovská Nová Ves. Založená na systéme WordPress s Elementorom PRO. Toto riešenie nahrádza pôvodnú nedostatočnú stránku farnosti, ktorá sa nevyužívala, lebo bola zavírená.