Presentation web page for a little pub in Poprade. Simple, but beautiful.

Prezentačná webová stránka pre menšie bistro v Poprade. Jednoduchá, ale o to krajšia.