A little difficult web page with different types of content, custom post types and custom fields.

Besides the blog posts, there is also event manager and custom posts for school and peer mediation.

Zložitejšia webová stránka, s rozličným obsahom, vlastnými typmi príspevkov a doplnkovými poliami.

Okrem klasických blogových článkov je na stránke aj manažér udalosti a aj vlastné príspevky z projektu školskej a rovesníckej mediácie.